HOTLINE
029459555
OFFICE HOURS
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 17.40 น.

NEOCA SMATAB

NEOCA SMATAB

อารมณ์แจ่มใส ความคิดฉับไว ป้องกันอัลไซเมอร์
ขนาดบรรจุ กล่องละ 30 แคปซูล

Vitamin B Complax

  • มีปริมาณวิตามินบีรวมที่เพียงพอต่อการบำรุงสมองโดยเฉพาะ และมีโคลีน สารสื่อประสาทที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการจดจำ
  • ช่วยเพิ่มซีโรโทนิน ออกมาเพื่อตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้น ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น

สารสกัดจากใบบัวบก (Centella Asiatica)

  • ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาท “อะซิทิล โคลีน” ช่วยเพิ่มการจดจำและเรียนรู้
  • เพิ่มความจำป้องกัน อัลไซม์เมอร์

สารสกัดโสม (Ginsenoside)

  • ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาท “ซีโรโทนิน” ช่วยให้ผ่อนคลาย คลายเครียด

สารสกัดใบแป๊ะก๊วย (Gingo biboba)

  • กระตุ้นออกซิเจนให้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของเซลล์สมอง ป้องกันสมองเสื่อม

โคลีน (choline)

  • ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาท ช่วยความจำ และการเรียนรู้ของสมอง