HOTLINE
029459555
OFFICE HOURS
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 17.40 น.

เบต้า กลูแคน (Beta Glucan): เสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลไวรัส และโรคร้าย

เบต้า กลูแคน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิจัยรองรับว่าช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ดูแลร่างกายให้ห่างไกลจากไวรัสและโรคร้าย

ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร?

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) คือระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำอันตรายร่างกายของเราได้ เช่น ไวรัส เชื้อโรค สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาวจะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยการทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวได้แก่ เซลล์ลิมโฟไซท์ ทั้ง ชนิด คือ B Cells และ T Cells, นิวโทรฟิลล์ (Neutrophil) และ NK Cell (Natural Killer Cell) เป็นต้น

“ระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากไวรัส เชื้อโรค การติดเชื้อ รวมถึงป้องกันอาการแพ้ต่างๆ ด้วย” เมื่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ผ่านด่านกลไกการตอบสนองของภูมิคุ้มกันขั้นแรกไปได้ จะไปเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหลายชนิด เซลล์เม็ดเลือดขาวหลักที่จะเจอคือชนิดแมคโครฟาจส์ (Macrophage) ซึ่งจะเข้ามากำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม โดยการจับกินและย่อยทำลาย หากเชื้อโรคมีจำนวนมากและยังถูกกวาดล้างไม่หมด เชื้อโรคส่วนที่เหลือจะต้องเผชิญกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อนั้นต่อไป โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจส์จะกระตุ้นและส่งสัญญาณให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานต่อ

แมคโครฟาจส์คืออะไร?

“แมคโครฟาจส์ เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแบบไม่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงด้วย” สารอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ

เบต้า กลูแคน (Beta Glucan) เป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น ยีสต์ เห็ดชนิดต่างๆ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันไป แต่จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า “โครงสร้างแบบ (1→3)-β-d-Glucans หรือ Beta 1,3-Glucans ที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปังสายพันธุ์ Saccharomyces Cerevisiae เป็นโครงสร้างหลักในการออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย”

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ “เบต้า กลูแคน” จากแหล่งต่างๆ เบต้า กลูแคน ที่ได้จากแหล่งที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่างกัน ซึ่งจากตารางที่ 1 จะเห็นว่าแหล่งของ เบต้า กลูแคน ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดจะได้จากยีสต์ขนมปัง เบต้า กลูแคนเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างไร

  1. เมื่อเบต้า กลูแคนเข้าสู่ร่างกายแล้ว เบต้า กลูแคนจะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาสจ์ให้อยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวพร้อมทำงานอยู่เสมอ เพราะโดยปกติแล้ว แมคโครฟาสจ์จะอยู่ในสภาวะสงบและไม่ทำงาน จนกระทั่งตรวจเจอสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้ามาบุกรุก จึงจะทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ขั้นตอนนี้เรียกว่า กระบวนการกินเซลล์ของเม็ดเลือดขาว หรือฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis)
  2. จากนั้นเซลล์จดจำและประมวณผลเพื่อส่งต่อให้กับเม็ดเลือดขาวชนิดเฮลเปอร์ ที-เซลล์ (Helper T-cell), นิวโทรฟิลล์ (Neutrophils) และหลั่งสารไซโตไซน์ (Cytokines) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้นให้ดียิ่งขึ้น
    • เฮสเปอร์ ที–เซลล์: กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-Cell ให้มากำจัดสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาว B-Cell ให้เพิ่มการผลิตแอนติบอดี้ให้มากขึ้น
    • นิวโทรฟิลล์: เพิ่มการตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
    • ไซโตไคน์: ทำให้เซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

สรุปการทำงานของ Beta 1,3-Glucans ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

เบต้า กลูแคน มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง?

ใครที่เหมาะกับเบต้า กลูแคน? จริงๆ แล้วเบต้า กลูแคน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย เพราะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้…

หากคุณมีอาการ 1 ใน 5 ข้อนี้ คุณอาจมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นควรรับประทานเบต้า กลูแคนเสริม เพื่อให้ภูมิคุ้มกันตื่นตัว พร้อมทำลายเชื้อโรคเสมอ งานวิจัยรับรองเบต้า กลูแคน มีหลากหลายวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่า Beta 1,3-Glucans ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นโครงสร้างหลักทำงาน

เบต้า กลูแคนของ NEOCA Naferon ดีกว่าอย่างไร?